chess calendar

The 1st University Cup Chess Championship 2015 (Part 1 U6&U8&U10)

playing hall

playing hall

Results 

U6  Standings

Place Name   Feder Rtg Loc Score M-Buch. Buch. Progr.

 1  陳永豪,         3     1.5  4.0  6.0
 2  曾信元,         2     1.5  5.0  5.0
 3  吳濬碩,         2     1.5  5.0  3.0
 4  陳琰富,         1.5    1.5  5.0  2.5
 5  林睿安,         0.5    1.5  4.0  1.5
 6  王阿 捷,        0     1.5  4.5  0.0

U8 Standings

Place Name      Feder Rtg Loc Score Buch. M-Buch. Progr.

 1  陳彥瑋,            6   28.5  21.0  21.0
 2  吳柏翰,            5.5  29.0  21.5  22.5
 3  鄭程謙,            5   31.0  22.0  23.0
 4  林廷宇,            5   28.0  20.0  23.0
 5  林呈恩 Ian,          4.5  26.5  18.5  15.5
 6  徐士傑,            4   29.0  20.5  15.0
 7  周威廷,            4   25.5  18.5  18.0
 8  陳宥蓁,            4   25.5  18.0  18.0
 9  莊孟寰,            4   25.5  17.0  17.0
 10  林友涵,            4   23.5  16.0  13.0
 11  陳弈叡,            3   24.5  18.0  15.0
 12  周則安,            3   24.5  17.0  8.0
 13  詹東諺 Ashton,        3   23.5  17.0  12.0
 14  Preet Shah,          3   21.5  15.5  9.0
 15  游程澤,            3   21.0  14.5  14.0
 16  陳潔生,            2.5  26.0  18.5  11.5
 17  Liam J. Chu,         2.5  19.5  12.5  6.5
 18  陳子寧,            2   22.0  15.5  10.0
 19  林宥瑄,            2   21.0  14.5  8.0
 20  張家承,            0    5.0   5.0  0.0
 21  魏愛恩,            0    0.0   0.0  0.0

U10 Standings

Place Name    Feder Rtg Loc Score Buch. M-Buch. Progr.

 1  陳柏翰,         6.5  25.5  19.0  25.5
 2  李昱廷,         6   28.5  19.5  25.0
 3  黃暘凱,         4.5  30.5  21.0  18.5
 4  徐佑瑋,         4.5  24.0  19.0  15.5
 5  淺中琉加,        4   32.5  23.0  20.0
 6  吳秉駪,         4   29.0  20.0  18.0
 7  謝睿宸,         4   28.0  19.0  17.0
 8  洪瑋志,         4   24.0  17.5  16.0
 9  陳楷鈞,         4   20.5  15.5  12.0
 10  Kyan Hsu,        4   19.0  14.0  10.0
 11  于筱陵,         3.5  26.5  18.5  13.5
 12  林品宏,         3.5  18.5  13.5  14.5
 13  謝昀天,         3   26.0  19.5  11.0
 14  林?寧,          3   25.0  18.0  14.0
 15  許博堯,         3   22.0  15.5  14.0
 16  魏愛恩,         1   26.5  17.5  5.0
 17  陳宥瑋,         1   23.5  16.5  6.0
 18  林愷樂,         0.5   3.0   3.0  0.5
 19  康立穎,         0    2.5   2.5  0.0

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s